Українська версія сайту

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

02-07-2019

Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Згідно із Законом України «Про державну службу» однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на держслужбу, є вільне володіння державною мовою. З 1 травня 2017 року набув чинності пункт 5 частини першої статті 25 Закону України «Про державну службу», яким визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (далі – посвідчення).

 

Національна академія внутрішніх справ надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення (його дубліката).

 

Атестація проводиться у три етапи:

  1. 1) приймання заяв від осіб, які претендують на те, що обійняти посаду держслужбовця після закінчення атестації;
  2. 2) проходження письмової й усної частини атестації;
  3. 3) визначення результатів атестації та інформування учасників атестації про них.

Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня.

За результатами оцінки письмового й усного етапів атестаційна комісія ухвалює рішення щодо видання посвідчення про вільне володіння державною мовою кожного учасника атестації. Посвідчення діє безстроково.

 

Атестація у письмовій формі включає:

письмове завдання з використанням технологій тестування;

письмовий переказ тексту з фахових питань.

Атестація в усній формі включає:

ділову розмову за визначеним сценарієм;

повідомлення-презентацію на встановлену атестаційною комісією тему.

 

Тривалість виконання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) становить 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше, ніж через 60 хвилин і не пізніше ніж через 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Тривалість атестації в усній формі для кожного її учасника становить до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

Зразки тестових завдань, текстів для переказу, тем повідомлення-презентації та сценаріїв для проведення атестації.

 

Атестаційні сесії проводяться за графіком:

У разі потреби атестаційні сесії можуть проводитися за індивідуально визначеним графіком.

 

Порядок реєстрації на участь в атестації:

Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, має ознайомитись з Порядком атестації щодо вільного володіння державною мовою, визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 зі змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 818 "Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою"), та особисто подати до академії (адреса: пл. Солом’янська, 1, м. Київ) наступні документи:

1. Заяву на ім’я ректора академії щодо проходження атестації.

2. Оригінал платіжного документу про участь в атестації (реквізити наведені нижче).

3. Копію паспорту громадянина України (1-2 сторінки).

4. Заповнену реєстраційну форму.


За результатами успішного проходження атестації - учасник атестації має сплатити за видачу посвідчення (реквізити наведені нижче).

 

Подати зазнечені документи необхідно не пізніше ніж за два дні до проведення атестації.

 

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа про сплачені кошти за послуги з проведення атестації. Реквізити для оплати наведені нижче.

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу, зазначену особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно з графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

 

Початок атестації – о 10.00

Поштова адреса: пл. Солом’янська, 1, м. Київ-ДСП, 03035

Строк подання документів – не пізніше ніж за два дні до проведення атестації.

 

Оплата участі в атестації – 450 грн 10 коп.

 

Реквізити: 

 Призначення платежу: за проведення атестації

 Код ЄДРПОУ 08751177

 Державна казначейська служба України, м. Київ

 МФО 820172

 Поточний рахунок 31259202100175

  

Оплата за видачу посвідчення за результатами атестації щодо вільного володіння державною мовою – 50 грн 10 коп.

 

Реквізити: 

 Призначення платежу: за видачу посвідчення

 Код ЄДРПОУ 08751177

 Державна казначейська служба України, м. Київ

 МФО 820172

 Поточний рахунок 31259202100175

   

Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи:

1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення або за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

{Підпункт 1 пункту 56 в редакції Постанови КМ № 343 від 30.01.2019}

2) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом не менше 10 за вивчення або підсумкову державну атестацію з української мови;

{Підпункт 2 пункту 56 в редакції Постанови КМ № 343 від 30.01.2019}

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”.

Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до уповноваженого закладу вищої освіти із заявою про видачу посвідчення. До заяви повинні бути додані копії документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. Вартість виготовлення уповноваженим закладом вищої освіти посвідчення відшкодовує зазначена особа.

{Абзац шостий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 343 від 30.01.2019}

{Пункт 56 в редакції Постанови КМ № 818 від 25.10.2017}

  

Оплата за виготовлення посвідчення – 50 грн 10 коп.

Реквізити: 

 Призначення платежу: за виготовлення посвідчення

 Код ЄДРПОУ 08751177

 Державна казначейська служба України, м. Київ

 МФО 820172

 Поточний рахунок 31259202100175

Інструкція з оплати проходження атестація та виготовлення посвідчення щодо вільного володіння державною мовою в терміналі "Приват банку":

 

Для отримання посвідчення на безоплатній основі необхідно подати наступні документи:

  1.  1. Заяву про видачу посвідчення щодо вільного володіння державною мовою на підставі пункту 56 Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу.
  2. 2. Оригінал платіжного документу за виготовлення посвідчення.
  3. 3. Копії документів, що підтверджують вільне володіння державною мовою (документи державного зразка про загальну середню освіту; диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком).
  4. 4. Копію паспорту громадянина України (1-2 сторінки).
  5. 5. У разі зміни прізвища - копію документу, що це підтверджує.
  6. 6. Заповнену реєстраційну форму.

Подати зазнечені документи необхідно не пізніше ніж за два дні до проведення атестації.

 

Національна академія внутрішніх справ пропонує триденні курси щодо покращення рівня володіння державною мовою для осіб, які претендують на зайняття посади державної служби

 

Контакти:

моб. тел.: +38 (063)-295-63-59 

Графік роботи: пн.-пт., з 08.00 до 16.30

 

 

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
ipo_navs@ukr.net
ipo_vznp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Інститут
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 27

X
X