Українська версія сайту

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Інститут
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 27

Пріоритетні напрями діяльності МВС

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

Конституція України

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про фахову передвищу освіту"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про Національну поліцію"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Указ Президента України від 03.06.2020 № 210/2020 "Про вдосконалення вищої освіти в Україні"

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 877 "Про затвердження Положення про Національну поліцію"

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 878 "Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 365 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187"

Наказ МОН України від 11.05.2019 № 636 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих документів"

Наказ МВС України від 24.12.2015 № 1625 "Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції"

Наказ МВС України від 25.12.2015 № 1631 "Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських"

Наказ МВС України від 08.06.2017 № 482 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування освіти у МВС"

Наказ МВС України від 25.11.2016 № 1252 "Про затвердження Концепції реформування освіти в Міністерстві внутрішніх справ України"

Наказ МВС України від 29.01.2018 № 51 "Про затвердження Концепції запровадження трирівневої моделі підготовки поліцейських"

Наказ МВС України від 14.02.2008 № 62 "Про затвердження Положення про вищі навчальні заклади МВС "

Наказ МВС України від 21.12.2021 № 1057 "Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації поліцейських у 2022 році"

СТРАТЕГІЯ розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Наказ Національного агенства України з питань державної служби від 10.10.2019 № 185-19 "Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"

Наказ Національного агенства України з питань державної служби від 26.11.2019 № 211-19 "Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування"

Інші навчальні підрозділи

X
X